กีวีฟรู้ท (Actinidia deliciosa C.F. Liang et. A.R. Ferguson) เป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงศ์ Actinidiaceae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน ถูกนำไปพัฒนาและปลูกเป็นการค้าที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นแห่งแรก  ในประเทศไทยได้นำมาปลูกทดลองที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางตั้งแต่ปี 2519 กีวีฟรู้ทเป็นไม้ผลเลื้อย (perennial vine) มีอายุหลายปีและมีการผลัดใบ รูปร่างใบเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจ ใบมีสีเขียวเข้ม กิ่งและใบที่แตกออกมาใหม่จะมีขนสีแดง ดอกมีกลีบ 5 กลีบ สีขาวครีม ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่แยกต้นกัน โครงสร้างของดอกเพศผู้และดอกเพศเมียนั้นจะเหมือนกัน คือ มีส่วนของกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย และรังไข่ แต่ในดอกเพศผู้นั้น รังไข่จะฝ่อ ส่วนในดอกเพศเมียนั้น เกสรเพศผู้จะเป็นหมัน การติดผลของกีวีฟรู้ทจำเป็นต้องมีการช่วยผสมเกสร ดังนั้นการปลูกในแปลงนั้นจะปลูกต้นตัวผู้และต้นตัวเมียร่วมกันในแปลง แต่ต้องเลือกพันธุ์ที่มีช่วงเวลาในการออกดอกใกล้เคียงกัน ผลมีลักษณะคล้ายรูปไข่หรือกึ่งทรงกลม มีขนสีน้ำตาลปกคลุม เนื้อมีสีเขียว หรือสีเหลืองอมเขียว เมื่อตัดตามขวางจะเห็นการจัดเรียงของเมล็ดกระจายอยู่รอบๆ แกน กีวีฟรู้ทเป็นผลไม้ที่มีปริมาณวิตามินซีสูง

พันธุ์กีวีฟรู้ทที่ปลูกในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

1. พันธุ์ Bruno: มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง ผลมีรูปทรงกลม รสชาติหวาน มีน้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 90 – 100 กรัมต่อผล กว้าง 4.24 เซนติเมตร ยาว 8.46 เซนติเมตร และมีปริมาณ TSS ประมาณ 13.11 °Brix

2. พันธุ์ Hayward: มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตดี ผลมีรูปทรงกลม แต่ไม่ยาวเหมือนพันธุ์ Bruno รสชาติหวาน มีน้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 80 – 120 กรัมต่อผล กว้าง 5.51 เซนติเมตร ยาว 6.78 เซนติเมตร และมีปริมาณ TSS ประมาณ 12.81 °Brix

3. พันธุ์ Abbott: มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตค่อนข้างดี ผลมีรูปทรงกลมคล้าย Hayward แต่มีขนาดเล็กกว่า รสชาติหวาน มีน้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 80 – 90 กรัมต่อผล กว้าง 4.8 เซนติเมตร ยาว 6.90 เซนติเมตร และมีปริมาณ TSS ประมาณ 14.13 °Brix

4. พันธุ์ Monty: มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตค่อนข้างดี ผลมีรูปทรงกลมคล้าย Bruno แต่ผลสั้นกว่า รสชาติหวาน มีน้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 64 – 80 กรัมต่อผล กว้าง 4.3 เซนติเมตร ยาว 5.96 เซนติเมตร และเมื่อสุกเต็มที่จะมีปริมาณ TSS ประมาณ 13.69 °Brix

5. พันธุ์ Dexter: มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีน้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 60 – 80 กรัมต่อผล กว้าง 4.51 เซนติเมตร ยาว 6.22 เซนติเมตร และเมื่อสุกเต็มที่จะมีปริมาณ TSS ประมาณ 13.26 °Brix

6. พันธุ์ Yellow joy: มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตมาก เนื้อมีสีเหลือง รสชาติหวาน มีน้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 80 – 120 กรัมต่อผล กว้าง 5.93 เซนติเมตร ยาว 7.05 เซนติเมตร และมีปริมาณ TSS ประมาณ 13.09 °Brix