กุ้งก้ามแดง Redclaw Crayfish  ผลผลิตใหม่จากโครงการหลวง ที่สามารถเลี้ยงในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จซึ่งโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่  กรมประมง ได้ทดลองเลี้ยงที่ดอยอินทนนท์สามารถเจริญเติบโตได้ดี

                กุ้งก้ามแดง Redclaw Crayfish เป็นสัตว์น้ำจืดไม่มีกระดูกสันหลังในตระกูล  กุ้ง ปู หอย (Crustaceans)   เป็นกุ้งที่มีความพิเศษอยู่ที่เนื้อและรสชาติที่คล้ายกับกุ้งล็อบสเตอร์ กุ้งชนิดนี้สามารถพบได้ในเขตหนาว เช่น ในทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  ออสเตรเลีย และนิวกินี  กุ้งก้ามแดง ที่นำมาทดลองนี้เป็นพันธุ์ขนาดกลาง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อ Cherax quadricarinatus  เป็นสายพันธุ์จากประเทศออสเตรเลีย  ผลผลิตจากการทดลองเลี้ยงรุ่นแรก โครงการหลวงได้ส่งถวายเพื่อใช้งานฉลองสิริราชสมบัติ  60  ปี  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่ได้พระราชทานเลี้ยงแก่พระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2549  ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวง  ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาเลี้ยงจนมีผลผลิตกุ้งก้ามแดงที่มีคุณภาพสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง