1. ลักษณะทั่วไป สตรอเบอรี่ (Strawberry) เป็นไม้ผลทรงพุ่มขนาดเล็ก มีลักษณะการเจริญเติบโตโดยการแตกกอ มีดอกสีขาว ผลมีสีแดง ผิวเป็นมัน มีเมล็ดติดอยู่ที่ผิวด้านนอกของผล เมื่อผลสุกจะมีกลิ่นหอม สตรอ- เบอรี่เป็นพืชที่ต้องการอุณหภูมิต่ำในช่วงของการพัฒนาตาดอกและเกิดการติดผล จึงมีพื้นที่ปลูกหลักอยู่ในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น 2. พันธุ์สตรอเบอรี่ 2.1 พันธุ์พระราชทาน 72 ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ผลมีน้ำหนักเฉลี่ย 14 กรัม มีความแข็งแรงหรือความแน่นเนื้อมากกว่าผลของพระราชทาน 70 มีกลิ่นหอม เนื้อผลภายในมีสีขาว ผิวผลเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงถึงแดงจัด มีความเป็นเงามันที่ผิวผล มีความหวานเฉลี่ยที่ 9.3 องศาบริกซ์ 2.2 พันธุ์พระราชทาน 80 ผลมีรูปร่างสวย (Berry shape) โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกรวย (Conic) ถึงทรงกลมปลายแหลม (Globose conic) น้ำหนักผลเฉลี่ย 30-35 กรัม เนื้อผลสีแดงสดใส ผิวผลมีสีส้มแดง รสชาติดี ซึ่งมีความหวานเฉลี่ยที่ 12.85 องศาบริกซ์ และมีกลิ่นหอมจัดเมื่อผลสุกเต็มที่
AttachmentSize
strawberry_rpf.pdf887.13 KB