พิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา outlet แม่เหียะ ซึ่งเป็นสาขาแรกของภาคเหนือที่เปิดจำหน่าย ผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงแบบครบวงจรทั้งค้าปลีก และค้าส่งในราคาที่เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ภายในร้านมีการตกแต่งเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ และได้ถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการหลวง ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผลผลิตของโครงการหลวงได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจยิ่งขึ้น ภายในร้านยังมีมุมเครื่องดื่มจากชา และ กาแฟ Single Origin ซึ่งใช้กาแฟจาก 4 แหล่ง ได้แก่ แม่ลาน้อย ห้วยโป่ง แม่ปูนหลวง และ ป่าเกียะใหม่ รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ดอยตุง และบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด