องคมนตรีตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการปรับปรุงร้านโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหียะ
และการจัดเตรียมงานเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์ได้ อย่างสะดวก มั่นใจ ภายใต้มาตรการแบบ New Normal โดยมีกำหนดเปิดจำหน่ายเป็นทางการวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังกำหนดจัดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง เพื่อจัดแสดงกิจกรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เหียะ รวมทั้งยังมีการสาธิตศิลปะประดิษฐ์ การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มเมนู ดี อร่อย จากครัวสวัสดิการโครงการหลวง ในบรรยากาศพื้นบ้านชาวเหนือและชนเผ่าที่ร่มรื่น ปลอดโปร่ง โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณสวนไผ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ใกล้กับร้านโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่