องคมนตรีมอบโล่ที่แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระ
รวมทั้งบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึก และแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระ รวมทั้งบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564