ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล 

วันที่โพส : 14/06/2021 เวลา 09:17 น. จำนวนคนอ่าน:179

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2564 

วันที่โพส : 08/06/2021 เวลา 11:10 น. จำนวนคนอ่าน:182

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  

วันที่โพส : 17/05/2021 เวลา 08:37 น. จำนวนคนอ่าน:216

มูลนิธิโครงการหลวงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลผลิตสู้ภัย โควิด-19

มูลนิธิโครงการหลวงมอบผลิตผลสด สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรจิตอาสา เรือนจำ โรงพยาบาล ด่านคัดกรอง และ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ

วันที่โพส : 03/05/2021 เวลา 06:47 น. จำนวนคนอ่าน:335

องคมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64

วันที่ 15 เมษายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนของมูลนิธิโครงการหลวงจากประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64 ในรูปแบบ VDO Conference 

วันที่โพส : 17/04/2021 เวลา 10:00 น. จำนวนคนอ่าน:259

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่6/2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 09:13 น. จำนวนคนอ่าน:342

องคมนตรีประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 09:27 น. จำนวนคนอ่าน:361

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 14:40 น. จำนวนคนอ่าน:408

องคมนตรีรับมอบหนังสือการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบหนังสือการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่โพส : 02/04/2021 เวลา 08:39 น. จำนวนคนอ่าน:348

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันที่โพส : 01/04/2021 เวลา 09:28 น. จำนวนคนอ่าน:223