ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง” และร่วมหารือความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมร่วมประชุมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่โพส : 29/12/2021 เวลา 08:49 น. จำนวนคนอ่าน:327

พิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา outlet แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 25/12/2021 เวลา 14:04 น. จำนวนคนอ่าน:423

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวทช.และ สวก.

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ องคมนตรีเป็นผู้แทนฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สวทช.และ สวก.

วันที่โพส : 25/12/2021 เวลา 14:12 น. จำนวนคนอ่าน:327

พิธีเปิดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM ณ บริเวณสวนไผ่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 25/12/2021 เวลา 14:22 น. จำนวนคนอ่าน:321

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 องคมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 11/12/2021 เวลา 10:30 น. จำนวนคนอ่าน:281

องคมนตรีตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการปรับปรุงร้านโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหียะ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยมีกำหนดเปิดจำหน่ายเป็นทางการวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

วันที่โพส : 11/12/2021 เวลา 10:40 น. จำนวนคนอ่าน:317

เทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโครงการหลวงแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง" ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2564 บริเวณสวนไผ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/12/2021 เวลา 11:00 น. จำนวนคนอ่าน:345

องคมนตรีประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่โพส : 29/11/2021 เวลา 11:35 น. จำนวนคนอ่าน:338

องคมนตรีตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยาม และสาขาบองมาร์เช่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขาดิโอลด์สยาม ถนนตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์พระนคร และร้านโครงการหลวงสาขาบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

วันที่โพส : 29/11/2021 เวลา 12:09 น. จำนวนคนอ่าน:384

องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ

วันที่โพส : 19/11/2021 เวลา 09:39 น. จำนวนคนอ่าน:378