ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่โพส : 29/11/2021 เวลา 11:35 น. จำนวนคนอ่าน:42

องคมนตรีตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยาม และสาขาบองมาร์เช่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขาดิโอลด์สยาม ถนนตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์พระนคร และร้านโครงการหลวงสาขาบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

วันที่โพส : 29/11/2021 เวลา 12:09 น. จำนวนคนอ่าน:41

องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ

วันที่โพส : 19/11/2021 เวลา 09:39 น. จำนวนคนอ่าน:90

องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่โพส : 12/11/2021 เวลา 09:38 น. จำนวนคนอ่าน:87

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 12/11/2021 เวลา 09:49 น. จำนวนคนอ่าน:85

องคมนตรีมอบโล่ที่แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระ และบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระ และบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564  

วันที่โพส : 12/11/2021 เวลา 09:54 น. จำนวนคนอ่าน:111

องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่โพส : 11/11/2021 เวลา 10:18 น. จำนวนคนอ่าน:34

องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/11/2021 เวลา 14:09 น. จำนวนคนอ่าน:54

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่โพส : 10/11/2021 เวลา 15:52 น. จำนวนคนอ่าน:31

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

วันที่โพส : 14/10/2021 เวลา 09:00 น. จำนวนคนอ่าน:66