องคมนตรีตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยาม และสาขาบองมาร์เช่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขาดิโอลด์สยาม ถนนตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์พระนคร และร้านโครงการหลวงสาขาบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

องคมนตรีประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ

องคมนตรีมอบโล่ที่แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระ และบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระ และบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564  

ชุนชนคาร์บอนต่ำโครงการหลวง
ปัจจุบันการแปรปรวนของภูมิอากาศ การเกิดสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

ข้อมูลพื้นฐานสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง วารสารโครงการหลวง แนะนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ E-Library CMUL OPAC