องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2022 @ Siam Paragon”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดงาน Royal Project Gastronomy Festival 2022 @ Siam Paragon บริเวณแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวชป่า ชุมชนบ้านเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวชป่า หมู่บ้านเลอตอ พร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นวันที่ 2 

องคมนตรีติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ 

ชุนชนคาร์บอนต่ำโครงการหลวง
ปัจจุบันการแปรปรวนของภูมิอากาศ การเกิดสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

ข้อมูลพื้นฐานสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง วารสารโครงการหลวง แนะนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ E-Library CMUL OPAC