ร้านโครงการหลวงหัตถกรรม สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  4.4/1-4/2-4/4 ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ โซน D เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-640700 ต่อ 7974

 

 

การเดินทาง

 

ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ ตัดกับถนนพระราม 1 เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจาก เอส.เอ็ม. ซิตี้ นอร์ธ อี.ดี.เอส.เอ. (SM City North EDSA) ของประเทศฟิลิปปินส์ สายรถเมล์ที่ผ่าน 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 76, 79, 204, 511, 33

 

แผนที่

 


ดู ร้านโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เนื้อหาร้าน: 
ร้านโครงการหลวงหัตถกรรม สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 4.4/1-4/2-4/4 ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ โซน D เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-640700 ต่อ 7974