ร้านโครงการหลวง สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ โทร. 02-1348888 ต่อ 6260

 

 

 

การเดินทาง

 

การเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ มีทางเข้าออกทั้งหมด 6 เส้นทาง สามารถไปโดยรถยนต์ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ทั้งหมด 10 สาย และรถโดยสารแอร์พอร์ทเอกซ์เพรส สนามบินสุวรรณภูมิ มีทางเข้าออก 6 เส้นทาง คือ

1. ถนนยกระดับขนาด 8 ช่องจราจร จาก ถนนกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ เข้าสู่อาคารผู้โดยสาร

2. ถนนขนาด 6 ช่อง เชื่อมกับทางยกระดับจาก ถนนร่มเกล้า และ ถนนกิ่งแก้ว

3. ถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับ ถนนบางนา-ตราด และ ทางพิเศษบูรพาวิถี

4. ถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับ ถนนอ่อนนุช

5. ถนนขนาด 4 ช่องทางจราจร เชื่อมกับ ถนนกิ่งแก้ว

6. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายพญาไท - มักกะสัน - สุวรรณภูมิ วิ่งเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้อาคารผู้โดยสาร  

 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

1. สายที่ 549 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - มีนบุรี - บางกะปิ

2. สายที่ 550 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - แฮปปี้แลนด์

3. สายที่ 551 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน)

4. สายที่ 552 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - คลองเตย

5 สายที่ 553 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ

6. สายที่ 554 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - ถนนรามอินทรา - อู่รังสิต

7. สายที่ 555 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - ถนนวิภาวดีรังสิต - อู่รังสิต (ทางด่วน)

8. สายที่ 556 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) (ทางด่วน)

9. สายที่ 558 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 (ทางด่วน)

10. สายที่ 559 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - ถนนรังสิตนครนายก - อู่รังสิต

 

การเดินทางโดยรถโดยสารแอร์พอร์ทเอกซ์เพรส

รถโดยสาร แอร์พอร์ตเอกซ์เพรส (Airport Express) เป็นรถโดยสารที่ให้บริการระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับจุดสำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 4 เส้นทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 150 บาทต่อเที่ยว ได้แก่

1. สายที่ AE1 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - สีลม (ทางด่วน)

2. สายที่ AE2 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - บางลำพู (ทางด่วน)

3. สายที่ AE3 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - ถนนวิทยุ

4. สายที่ AE4 เส้นทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - หัวลำโพง (ทางด่วน)

 

แผนที่

 


ดู ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

เนื้อหาร้าน: 
ร้านโครงการหลวง สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ โทร. 02-1348888 ต่อ 6260