องคมนตรีประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง และเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงเพื่อตรวจรับงาน โดยขณะนี้ผลการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 83.65 รวมทั้งได้ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร DATA CENTER ที่แล้วเสร็จร้อยละ 92.50 โดย สำนักงาน กสทช. ในการเป็นศูนย์ควบคุมระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มอาคารในศูนย์วิจัยฯ เชื่อมต่อกับพื้นที่ดำเนินการอื่นของมูลนิธิโครงการหลวงใน 6 จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแห่งนี้มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อเป็นศูนย์การวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป