มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศูนย์ผลิตผล มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพระราชทานชีวิตที่ดีขึ้นแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ยากจน และแร้นแค้น ได้มีอาชีพทำกิน เลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวเพื่อทดแทนฝิ่น และลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยมี ศ. เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักด์ อังกสิทธิ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ผลิตผล มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

 

จากนั้นในช่วงสาย มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการหลวงมอบผลผลิตอาหารแก่เด็กด้อยโอกาส ณ วัดดอนจั่น” โดยคณะได้เดินทางไปมอบผลผลิตโครงการหลวง ถวายแด่พระสงฆ์วัดดอนจั่น เพื่อเป็นอาหารแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน โดยผลผลิตที่มอบเป็นกลุ่มพืชผักที่ง่ายต่อการนำไปประกอบอาหาร ได้แก่ คะน้าฮ่องกง มะเขือม่วงก้านเขียว ก้านดำ ข้าวโพดหวานสีม่วง ปวยเหล็ง ถั่วฝักยาวอินทรีย์ มันเทศญี่ปุ่นสีส้ม เสาวรส อาโวคาโด เป็นต้น

ในส่วนของสำนักงานกรุงเทพฯ ได้มอบผลผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ดอกไม้ โครงการหลวงให้แก่ มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (SOS) โดยผลผลิตที่มอบเป็นกลุ่มพืชผักที่ง่ายต่อการนำไปประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ข้าวโพดหวานสีม่วง คะน้ายอด คะน้าต้นปาล์ม กะหล่ำปลีแดง เสาวรส กีวีฟรูท เห็ดชนิดต่าง ๆ ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ กาแฟคั่วบด น้ำพริกเผา ซีเรียลบาร์ ซีเรียลชิพ เป็นต้น