องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และตรวจรับงานงวดที่ 5 และ 6 ขณะนี้มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 39.50 รวมทั้งตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร DATA CENTER งวดที่ 2 ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงาน กสทช. ในการเป็นศูนย์ควบคุมระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มอาคารในศูนย์วิจัยฯ เชื่อมต่อกับพื้นที่ดำเนินการอื่นใน 6 จังหวัด