องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 13 สิงหาคม 256 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง และเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างศูนย์วิจัยฯ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 4 โดยขณะนี้ผลการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 28.03 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้ ร้อยละ 2.87 รวมทั้งตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร DATA CENTER งวดที่ 1 ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงาน กสทช. ในการเป็นศูนย์ควบคุมระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มอาคารในศูนย์วิจัยฯ เชื่อมต่อกับพื้นที่ดำเนินการอื่นใน 6 จังหวัด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแห่งนี้มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564