องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จตามงวดงานที่ 2 และ 3 คือ งานโครงสร้างฐานราก ตอม่อ 6 อาคาร และโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้นที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้น 2 ซึ่งแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 56.67 รวมทั้งงานก่อผนัง ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และงานโครงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 4.83 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง ซึ่งเป็นภาระหน้าที่สำคัญของโครงการหลวง เพื่อให้โครงการหลวงบริหารจัดการงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชประสงค์ โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564