พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะที่ปรึกษา อาสาสมัคร หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และบุคลาการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้