การประชุม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ณ ห้อง 205 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ นำเสนอความความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่