พิธีเปิดงานโครงงานหลวง 50

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 50" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 18 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เฝ้ารับเสด็จ

 

ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ "เทิดไท้องค์ราชัน มิ่งขวัญสู่ปวงประชา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ยั่งยืนสืบไป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา 50 ปี

โดยมีผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานสนับสนุนจำหน่ายกว่า 3,000 รายการและปีนี้โครงการหลวงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ยาสีฟันสมุนไพร และสินค้าพรีเมียมเซ็ท ที่จัดทำขึ้นจำหน่ายเป็นพิเศษ ได้แก่ Royal Project Arabica Coffee Single Origin เพียงจำนวน 380 ชุด และชุดของขวัญคาโมมายล์ เวทติเวอร์ และชุดของขวัญคาร์โมมายล์ลาเวนเดอร์ 1,000 ชุด. ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Isaria Nourish Skin จากถังเช่าหิมะ จำนวน 500 ชุด โดยมีผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพ ได้แก่ ข้าวและธัญพืชต่าง ๆ ผัก ผลไม้ เห็ด สำหรับกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ การแสดงสาธิตการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์ โดยการใช้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งยังมีการจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่มที่ใช้ผลิตผลโครงการหลวง และสินค้าหัตถกรรม ดอกไม้แห้งโครงการหลวง ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ณ โซนอีเดน 1,2,3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยปีนี้โครงการหลวงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ยาสีฟันสมุนไพร และสินค้าพรีเมียมเซ็ท ที่จัดทำขึ้นจำหน่ายเป็นพิเศษ ได้แก่ Royal Project Arabica Coffee Single Origin เพียงจำนวน 380 ชุด และชุดของขวัญคาโมมายล์ เวทติเวอร์ และชุดของขวัญคาร์โมมายล์ลาเวนเดอร์ 1,000 ชุด. ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Isaria Nourish Skin จากถังเช่าหิมะ จำนวน 500 ชุด โดยมีผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพ ได้แก่ ข้าวและธัญพืชต่าง ๆ ผัก ผลไม้ เห็ด สำหรับกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ การแสดงสาธิตการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์ โดยการใช้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งยังมีการจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่มที่ใช้ผลิตผลโครงการหลวง และสินค้าหัตถกรรม ดอกไม้แห้งโครงการหลวง ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ณ โซนอีเดน 1,2,3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ