มูลนิธิโครงการหลวง แถลงข่าวจัดงาน “โครงการหลวง 50” ภายใต้แนวความคิด

“เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 50” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมพูดถึงการจัดงานในปีนี้ ภายใต้แนวความคิด “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่สำคัญยังเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 50 ปี พร้อมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุน มูลนิธิโครงการหลวง


ในปีนี้ได้เอาใจคนรักสุขภาพด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี มีคุณประโยชน์สูง และส่งเสริมสุขภาพ มีสินค้าไฮไลท์ ได้แก่ อาโวคาโด, ข้าวไก่ป่า, ข้าวเหลือง, ข้าวเฮงาะเลอทิญ, คีนัว, งาหอม และ ถั่วขาวพร้อมรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และการออกร้านจากโครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานสนับสนุน รวม 20 โครงการ ชมการแสดงสาธิตการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2562 ณ โซนอีเดน 1,2,3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์