ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 378/96

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย ได้นำ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรจากหน่วยงาน ปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่าม้ง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยการประสานงานของงานสังคมการศึกษาและสาธารณสุข ได้ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 37 ราย ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค 41 ราย ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 25 ราย ทันตกรรม 41 ราย ตัดผม 18 ราย มอบยาแก่โรงเรียน หน่วยงาน วัด ชุมชน และศูนย์ฯ ขุนวาง จำนวน 6 ชุด


แผนงานครั้งต่อไป จะออกปฏิบัติงาน วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ บ้านขุนป๋วย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่