มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับรางวัล จากงาน “The 2nd International Strawberry Brand Symposium”
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 China Good Agri Products Development and Service Association ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดการประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd International Strawberry Brand Symposium” ขึ้น ณ อำเภอ LISHUI เมือง NANJING ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสตรอว์เบอร์รี เสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมการบูรณาการด้านอุตสาหกรรมและการสร้างคุณค่าของตราสินค้า โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ นักธุรกิจ และเกษตรกรจากประเทศต่าง ๆ รวม 30 ประเทศกว่า 500 คน


ในการนี้ ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ คณะทำงานไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ตามคำเชิญของ China Good Agri-Products Development and Service Association และบรรยายในหัวข้อ “Technological Innovation for Strawberry Industry in Thailand” ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดงานได้พิจารณาเนื้อหาที่นำเสนอ และเห็นว่าการปลูกสตรอเบอร์รี่ของประเทศไทยเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการที่ทรงริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2512 มีการนำสายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพส่งเสริมและกระจายไปทั่วพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่อื่นหลายร้อยล้านบาทต่อปี นับได้ว่าสตรอว์เบอร์รีเป็นพืชสำคัญที่โครงการหลวงเป็นผู้นำมาวิจัยและพัฒนาจนได้สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่สามารถปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย นับตั้งแต่ สายพันธุ์เบอร์13,20,16 จนถึงพันธุ์พระราชทานต่าง ๆ ได้แก่

  • พันธุ์พระราชทาน 50 ถือกำเนิดในปี 2539 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ  50 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  • พันธุ์พระราชทาน 60 ได้รับการรับรองพันธุ์และนำออกส่งเสริมในปีเพื่อแห่งเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549
  • พันธุ์พระราชทาน 70 นำออกส่งเสริมในปี พ.ศ.2540 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา  เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น ใบมีลักษณะกลมใหญ่ และสีเขียวเข้มไม่ทนต่อราแป้ง แต่ทนต่อโรคเหี่ยว ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ลักษณะทรงกลมหรือทรงกรวย สีแดงสดใสแต่ไม่สม่ำเสมอ เนื้อและผลค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอม มีความฉ่ำและรสหวาน
  • พันธุ์พระราชทาน 72 นำออกส่งเสริมในปี พ.ศ.2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เนื้อผลแข็งกว่าพันธุ์พระราชทาน 70 แต่มีความหวานน้อยกว่า มีกลิ่นหอมเมื่อเริ่มสุก เนื้อภายในผลมีสีขาว ผิวผลเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงถึงแดงจัด เงาเป็นมันที่ผิวผล ทนต่อการขนส่งมากกว่าพันธุ์อื่น
  • พันธุ์พระราชทาน 80 นำออกส่งเสริมใน ปี พ.ศ.2550 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและราแป้งได้ดี ผลสุกมีกลิ่นหอม และมีรสชาติหวานกว่า เนื้อผลแน่น สีแดงสด รูปร่างของผลสวยงาม เป็นรูปทรงกรวยถึงทรงกลมปลายแหลม ผิวไม่ขรุขระ
  • พันธุ์พระราชทน 88 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ พระราชทาน 60 รูปร่างของผลคล้ายหัวใจมากกว่าสายพันธุ์อื่น ผิวสวย ไม่มีขนติดผิวผล ขนาดของผลค่อนข้างสม่ำเสมอ สีส้มแดงถึงแดงสด เนื้อละเอียดแน่น สีแดงสลับขาว หวานกว่าสายพันธุ์อื่น กลิ่นหอมโดดเด่นกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยมีมา และทนต่อการขนส่งได้ดี


ผู้จัดงานจึงได้มอบรางวัล “Belle Berry Awards Angel” ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง ในฐานะเป็นโครงการที่ผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีทั้งในและต่างประเทศได้อย่างดียิ่ง