การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2561


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่1/2561 โดยมีประธานกรรมการฯ ประธานกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการมูลนิธิ พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ


ขอขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.thaigov.go.th