วันที่ 21 ตุลาคม 2561 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางร่วมกับหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง ยังได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณดอยอ่างขาง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน