วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เจ้าชาย ริชาร์ด ดยุกแห่งกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วย คณะผู้ติดตาม จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์ผลิตผลมูลนิธิโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้ประสานงานศูนย์ผลิตผล มูลนิธิโครงการหลวง นายเมธัส กิจโอภาส หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดโครงการหลวง และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานภายในของศูนย์ผลิตผล มูลนิธิโครงการหลวง