วันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยคณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรจากหน่วยงาน จัดพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ ชุมชนบ้านสันดินแดง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 43 ราย ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค 37 ราย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 18 ราย ทันตกรรม 72 ราย (อุดฟัน 20 ราย, ถอนฟัน 10 ราย, ขูดหินปูน 32 ราย) ตัดผม 38 ราย แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 47 ราย แจกยาสำหรับวัด โรงเรียน และตัวแทนสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 3 กล่อง