ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 372/90

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรจากหน่วยงาน ปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่ากะเหรี่ยงและคนเมือง ณ วัดพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 185 ราย ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค 99 ราย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 51ราย ทันตกรรม 106 ราย ตัดผม 58 ราย แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 105 ราย