องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงกรหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561