โครงการหลวงอินทนนท์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มระเบียง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ รวมถึงผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำกลุ่มมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ดอยอินทนนท์