โครงการหลวงแม่ปูนหลวงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยร่วมกับ ข้าราชการ โรงเรียน หน่วยงานในพื้นที่ และ ประชาชน บ้านสามลี่-แม่แวนน้อย บ้านห้วยกันใจ และบ้านแม่ทราย หมู่ 11 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิเช่น ต้นจำปีป่า ต้นนางพญาเสือโคร่ง และ ต้นดอกเสี้ยว จำนวน 2,489 ต้น ในพื้นที่ 12 ไร่ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ อำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน และ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ประชาชนในพื้นที่ บ้านแม่ปูนหลวง บ้านขุนแจ๋ ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านปรับปรุงพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน พัฒนาป่าชุมชน จำนวน 20 ไร่ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน