องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามงานและให้แนวทางการทำงานแก่อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม่ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร