โครงการอบรม "การพัฒนาทักษะและมาตรฐานการชิมชา"

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตชา มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)​ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง "การพัฒนาทักษะและมาตรฐานการชิมชา" ณ โรงงานชา กาแฟโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่