ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่  372/90


วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง นำโดย ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรจากหน่วยงาน ปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และจีนยูนาน ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนเฟยอิง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยการประสานงานของงานพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งได้ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 95 ราย ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค 47 ราย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 34 ราย ทันตกรรม 56 ราย ตัดผม 56 ราย แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 55 ราย มอบชุด ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5 ชุด ให้แก่ศูนย์ฯ ผาตั้งและโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนสอนภาษาจีนเฟยอิง 1 ชุด