องคมนตรีตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยได้ประกอบพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์และถุงยังชีพพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่ราษฎรชาวปกาเกอะญอและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 220 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้นได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานจากหลายภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยมูลนิธิโครงการหลวง ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น และการทำไร่ข้าวโพดของราษฎรในพื้นที่ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์ฯ เลอตอ มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมอำเภอแม่ระมาดและท่าสองยาง หมู่บ้านในความรับผิดชอบรวม 6 หมู่บ้าน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ จำนวน 5,612 คน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 214 ราย