องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม่

องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิ และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามงานและให้แนวทางการทำงานแก่อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร