องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิ และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฎิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ การปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาป่าไม้ การเพาะเห็ดเขตหนาว การผลิตน้ำผึ้งธรรมชาติ การเลี้ยงผึ้งชันโรง การปลูกวานิลลา และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ พร้อมแวะเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดหอมของศูนย์ฯ ก่อนเดินทางกลับ