ข่าวและกิจกรรม

โครงการหลวงรับมือปัญหาภัยแล้ง ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

การขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ จากการคาดการณ์ปัญหาภัยแล้งปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี โครงการหลวงจึงได้เร่งเตรียมการรองรับปัญหาที่ส่งผลต่อการผลิตพืชของเกษตรกรในความรับผิดชอบ

วันที่โพส : 19/05/2020 เวลา 11:52 น. จำนวนคนอ่าน:245

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศกรมป่าไม้ อนุมัติพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง

วันที่ 21 เมษายน 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศกรมป่าไม้ อนุมัติการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ทำเนียบองคมนตรี 

 

 

วันที่โพส : 22/04/2020 เวลา 14:30 น. จำนวนคนอ่าน:390

“โครงการหลวง” ร่วมต้านภัยโควิด สนับสนุนผลผลิต ดี-อร่อย แก่ผู้ได้รับผลกระทบ

“โครงการหลวง” ร่วมต้านภัยโควิด สนับสนุนผลผลิต ดี-อร่อย แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสวิด-19

วันที่โพส : 13/04/2020 เวลา 11:19 น. จำนวนคนอ่าน:576

องคมนตรีตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงในระยะที่ 1 พร้อมติดตามความก้าวหน้า

วันที่ 12 มีนาคม 2562 องคมนตรี ตรวจรับงานในระยะที่ 1 พร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 13/03/2020 เวลา 11:29 น. จำนวนคนอ่าน:658

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง 

วันที่โพส : 13/03/2020 เวลา 11:00 น. จำนวนคนอ่าน:518

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 12/03/2020 เวลา 14:45 น. จำนวนคนอ่าน:352

องคมนตรีร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นกับ UNODC สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 3 มีนาคม 2563 องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมหารือการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นกับ UNODC สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่โพส : 05/03/2020 เวลา 09:25 น. จำนวนคนอ่าน:380

องคมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 2 มีนาคม 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

วันที่โพส : 03/03/2020 เวลา 14:11 น. จำนวนคนอ่าน:315

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2020 @Siam Paragon"

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2020 @Siam Paragon : Colors of Health สีสันแห่งยอดดอยสู่สุขภาพที่ดีของคนเมือง” ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่โพส : 02/03/2020 เวลา 14:30 น. จำนวนคนอ่าน:295

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่โพส : 21/02/2020 เวลา 09:57 น. จำนวนคนอ่าน:356