ข่าวและกิจกรรม

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 12/09/2019 เวลา 11:18 น. จำนวนคนอ่าน:456

การประชุม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

วันที่โพส : 29/08/2019 เวลา 10:23 น. จำนวนคนอ่าน:426

งานสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 19/08/2019 เวลา 15:54 น. จำนวนคนอ่าน:432

งานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 16/08/2019 เวลา 13:59 น. จำนวนคนอ่าน:231

พิธีเปิดงานโครงงานหลวง 50

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 50" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่โพส : 13/08/2019 เวลา 11:09 น. จำนวนคนอ่าน:263

มูลนิธิโครงการหลวง เชิญร่วมงาน “โครงการหลวง 50”

เนื่องในวาระครบ 50 ปี การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดงาน “โครงการหลวง 50” ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่โพส : 05/08/2019 เวลา 09:45 น. จำนวนคนอ่าน:659

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีครั้งที่ 10

วันที่โพส : 25/07/2019 เวลา 08:45 น. จำนวนคนอ่าน:149

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 25/07/2019 เวลา 10:21 น. จำนวนคนอ่าน:176

งานแถลงข่าวจัดงาน “โครงการหลวง 50”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 50” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่โพส : 24/07/2019 เวลา 09:44 น. จำนวนคนอ่าน:186

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

วันที่โพส : 20/07/2019 เวลา 13:14 น. จำนวนคนอ่าน:140