ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

วันที่โพส : 13/02/2020 เวลา 15:13 น. จำนวนคนอ่าน:146

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 5/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 13/02/2020 เวลา 14:07 น. จำนวนคนอ่าน:139

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีคณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีวิจัยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุม

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 16:21 น. จำนวนคนอ่าน:317

พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 10:29 น. จำนวนคนอ่าน:268

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 9 มกราคม 2563 องคมนตรีได้เดินทางไปตรวจติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง บริเวณจุดก่อสร้างตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 10:13 น. จำนวนคนอ่าน:297

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 09:55 น. จำนวนคนอ่าน:247

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 มูลนิธิโครงการหลวง ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่โพส : 25/12/2019 เวลา 11:28 น. จำนวนคนอ่าน:146

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ และ งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 25/12/2019 เวลา 11:33 น. จำนวนคนอ่าน:199

องคมนตรีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนในฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันการศึกษา จำนวน 5 แห่ง และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่โพส : 25/12/2019 เวลา 10:28 น. จำนวนคนอ่าน:176

"โครงการหลวงโมเดล" ตัวอย่างความสำเร็จจากพื้นที่สูง ต่างชาติพร้อมนำไปต่อยอด สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ จาก 17 ประเทศทั่วโลก ที่ได้เดินทางมาประชุมวิชาการนานาชาติ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานใน 3 เส้นทาง คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก-ป่าเมี่ยง แม่แฮ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน

วันที่โพส : 25/12/2019 เวลา 11:14 น. จำนวนคนอ่าน:198