ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่โพส : 13/07/2020 เวลา 10:39 น. จำนวนคนอ่าน:91

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

วันที่ 9 กรกฎาคม2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 13/07/2020 เวลา 11:32 น. จำนวนคนอ่าน:86

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 13/07/2020 เวลา 12:19 น. จำนวนคนอ่าน:527

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 13/07/2020 เวลา 11:55 น. จำนวนคนอ่าน:122

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วันที่โพส : 08/07/2020 เวลา 15:30 น. จำนวนคนอ่าน:86

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามงานยังสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 15/06/2020 เวลา 08:58 น. จำนวนคนอ่าน:243

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 องคมนตรีเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถานีวิจัยดอยปุย

วันที่โพส : 12/06/2020 เวลา 10:37 น. จำนวนคนอ่าน:192

องคมนตรีประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 3 ไตรมาส

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 องคมนตรีเป็นประธานในการประชุมรับฟังรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวง ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง 

วันที่โพส : 12/06/2020 เวลา 10:20 น. จำนวนคนอ่าน:223

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 องคมนตรีเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จตามงวดงานที่ 2 และ 3

วันที่โพส : 12/06/2020 เวลา 10:11 น. จำนวนคนอ่าน:221

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 12/06/2020 เวลา 09:48 น. จำนวนคนอ่าน:95