ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิโครงการหลวงจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 องคมนตรีได้ร่วมเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 13/12/2019 เวลา 10:12 น. จำนวนคนอ่าน:116

องคมนตรรรับมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์และเครื่องบรรจุหีบห่อจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประจำประเทศไทย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการรับมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผล จากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประจำประเทศไทย

วันที่โพส : 03/12/2019 เวลา 15:24 น. จำนวนคนอ่าน:37

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งและ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

วันที่โพส : 22/11/2019 เวลา 10:10 น. จำนวนคนอ่าน:55

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ติดตามพื้นที่ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 21/11/2019 เวลา 15:58 น. จำนวนคนอ่าน:48

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนในฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dasho Rinzin Dorji ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ผู้แทนฝ่ายกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่โพส : 21/11/2019 เวลา 09:20 น. จำนวนคนอ่าน:46

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีคณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีวิจัย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

วันที่โพส : 07/11/2019 เวลา 14:52 น. จำนวนคนอ่าน:155

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 2/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 07/11/2019 เวลา 14:24 น. จำนวนคนอ่าน:118

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

วันที่โพส : 17/10/2019 เวลา 16:19 น. จำนวนคนอ่าน:321

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย  ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่โพส : 17/10/2019 เวลา 16:07 น. จำนวนคนอ่าน:225

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 12/ 2562 

วันที่โพส : 12/09/2019 เวลา 10:33 น. จำนวนคนอ่าน:369