ข่าวและกิจกรรม

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2562 

วันที่โพส : 14/03/2019 เวลา 14:50 น. จำนวนคนอ่าน:188

คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 14/03/2019 เวลา 13:31 น. จำนวนคนอ่าน:178

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่โพส : 14/03/2019 เวลา 13:11 น. จำนวนคนอ่าน:150

มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับรางวัล จากงาน “The 2nd International Strawberry Brand Symposium” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ คณะทำงานไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd International Strawberry Brand Symposium”  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่โพส : 13/03/2019 เวลา 13:05 น. จำนวนคนอ่าน:72

องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 องคมนตรีจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

วันที่โพส : 25/02/2019 เวลา 15:46 น. จำนวนคนอ่าน:190

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกกัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 11/02/2019 เวลา 15:06 น. จำนวนคนอ่าน:235

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่โพส : 11/02/2019 เวลา 15:50 น. จำนวนคนอ่าน:247

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

วันที่โพส : 07/02/2019 เวลา 10:48 น. จำนวนคนอ่าน:196

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 376/94

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ราษฎรชนเผ่า ม้ง และกะเหรี่ยง  ณ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

วันที่โพส : 06/02/2019 เวลา 14:12 น. จำนวนคนอ่าน:147

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 มกราคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

วันที่โพส : 22/01/2019 เวลา 10:09 น. จำนวนคนอ่าน:188