ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564 

วันที่โพส : 12/11/2020 เวลา 09:43 น. จำนวนคนอ่าน:125

การประชุมสัมมนา แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 26/10/2020 เวลา 17:17 น. จำนวนคนอ่าน:167

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันที่โพส : 14/10/2020 เวลา 09:24 น. จำนวนคนอ่าน:199

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 16:12 น. จำนวนคนอ่าน:383

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 10:44 น. จำนวนคนอ่าน:50

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และตรวจรับงานงวดที่ 5 และ 6

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 13:42 น. จำนวนคนอ่าน:47

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 14:09 น. จำนวนคนอ่าน:252

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 14:36 น. จำนวนคนอ่าน:252

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 14:58 น. จำนวนคนอ่าน:375

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 10/09/2020 เวลา 15:57 น. จำนวนคนอ่าน:734