ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

วันที่โพส : 20/07/2019 เวลา 13:14 น. จำนวนคนอ่าน:90

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพื้นที่ จ.เชียงราย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒณาโครงการหลวงสะโง๊ะและห้วยแล้ง จ.เชียงราย

วันที่โพส : 20/07/2019 เวลา 12:54 น. จำนวนคนอ่าน:60

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 15/07/2019 เวลา 16:22 น. จำนวนคนอ่าน:63

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 10/2562

วันที่โพส : 10/07/2019 เวลา 15:56 น. จำนวนคนอ่าน:104

การประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 05/07/2019 เวลา 15:52 น. จำนวนคนอ่าน:76

โครงการหลวงเตรียมจัดการประชุมนานาชาติในวาระครบรอบ 50 ปี

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่โพส : 11/06/2019 เวลา 09:34 น. จำนวนคนอ่าน:182

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 378/96

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่าม้ง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 09/06/2019 เวลา 14:08 น. จำนวนคนอ่าน:75

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ทุ่งเริง และทุ่งเรา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ทุ่งเริง และทุ่งเรา

วันที่โพส : 08/06/2019 เวลา 10:33 น. จำนวนคนอ่าน:114

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 06/06/2019 เวลา 15:39 น. จำนวนคนอ่าน:168

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 05/06/2019 เวลา 15:37 น. จำนวนคนอ่าน:76