ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงกรหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 23/08/2018 เวลา 12:10 น. จำนวนคนอ่าน:124

โครงการหลวงอินทนนท์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่โพส : 22/08/2018 เวลา 09:45 น. จำนวนคนอ่าน:120

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 372/90

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่โพส : 22/08/2018 เวลา 08:51 น. จำนวนคนอ่าน:62

โครงการหลวงแม่ปูนหลวงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จัดกิจกกรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

วันที่โพส : 21/08/2018 เวลา 09:32 น. จำนวนคนอ่าน:72

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามงานโครงการหลวง ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม่

วันที่โพส : 09/08/2018 เวลา 14:49 น. จำนวนคนอ่าน:87

พิธีเปิดงานโครงการหลวง 49

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 49” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่โพส : 06/08/2018 เวลา 11:00 น. จำนวนคนอ่าน:119

“งานโครงการหลวง 49” – น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน

มูลนิธิโครงการหลวงขอเชิญเลือกสรร ช้อป สินค้าคุณภาพดีในงาน “ โครงการหลวง 49 - น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 3-13 สิงหาคม 61 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่โพส : 26/07/2018 เวลา 10:49 น. จำนวนคนอ่าน:329

องคมนตรี ประชุมตรวจเยี่ยมงานโครงการหลวง และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิกา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 องคมนตรี ประชุมตรวจเยี่ยมงานโครงการหลวง พร้อมลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิกา ระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง กับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

 

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 09:34 น. จำนวนคนอ่าน:74

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมโครงการหลวง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 10:50 น. จำนวนคนอ่าน:67

คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 13:44 น. จำนวนคนอ่าน:89