ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงในระยะที่ 1 พร้อมติดตามความก้าวหน้า

วันที่ 12 มีนาคม 2562 องคมนตรี ตรวจรับงานในระยะที่ 1 พร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 13/03/2020 เวลา 11:29 น. จำนวนคนอ่าน:584

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 12/03/2020 เวลา 14:45 น. จำนวนคนอ่าน:288

องคมนตรีร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นกับ UNODC สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 3 มีนาคม 2563 องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมหารือการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นกับ UNODC สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่โพส : 05/03/2020 เวลา 09:25 น. จำนวนคนอ่าน:325

องคมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 2 มีนาคม 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

วันที่โพส : 03/03/2020 เวลา 14:11 น. จำนวนคนอ่าน:242

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2020 @Siam Paragon"

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2020 @Siam Paragon : Colors of Health สีสันแห่งยอดดอยสู่สุขภาพที่ดีของคนเมือง” ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่โพส : 02/03/2020 เวลา 14:30 น. จำนวนคนอ่าน:239

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่โพส : 21/02/2020 เวลา 09:57 น. จำนวนคนอ่าน:301

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถและแม่สะเรียง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่โพส : 20/02/2020 เวลา 14:06 น. จำนวนคนอ่าน:244

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่.

วันที่โพส : 17/02/2020 เวลา 11:34 น. จำนวนคนอ่าน:221

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 17/02/2020 เวลา 13:59 น. จำนวนคนอ่าน:234

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

วันที่โพส : 13/02/2020 เวลา 15:13 น. จำนวนคนอ่าน:207