ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 มกราคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

วันที่โพส : 22/01/2019 เวลา 10:09 น. จำนวนคนอ่าน:149

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่โพส : 15/01/2019 เวลา 09:40 น. จำนวนคนอ่าน:169

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562 

วันที่โพส : 10/01/2019 เวลา 13:49 น. จำนวนคนอ่าน:144

มูลนิธิโครงการหลวงทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

นที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 10/01/2019 เวลา 13:13 น. จำนวนคนอ่าน:114

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม 2562 

วันที่โพส : 10/01/2019 เวลา 13:05 น. จำนวนคนอ่าน:86

พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2561   

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 25/12/2018 เวลา 09:17 น. จำนวนคนอ่าน:189

งานแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่โพส : 18/12/2018 เวลา 13:13 น. จำนวนคนอ่าน:160

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 18/12/2018 เวลา 12:11 น. จำนวนคนอ่าน:153

เชิญเที่ยว.. งานโครงการหลวง ๒๕๖๑

ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากน้ำพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10 สร้างสุขแก่ปวงประชา ในงาน... "โครงการหลวง ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันที่โพส : 18/12/2018 เวลา 13:22 น. จำนวนคนอ่าน:698

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่1/2561 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ

วันที่โพส : 23/11/2018 เวลา 09:18 น. จำนวนคนอ่าน:276