ข่าวและกิจกรรม

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 07/03/2021 เวลา 12:25 น. จำนวนคนอ่าน:111

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/02/2021 เวลา 10:02 น. จำนวนคนอ่าน:186

องคมนตรีประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร DATA CENTER  

วันที่โพส : 11/02/2021 เวลา 10:25 น. จำนวนคนอ่าน:196

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/02/2021 เวลา 14:55 น. จำนวนคนอ่าน:229

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 08/02/2021 เวลา 15:10 น. จำนวนคนอ่าน:287

พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่โพส : 22/12/2020 เวลา 17:43 น. จำนวนคนอ่าน:813

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 09/12/2020 เวลา 13:29 น. จำนวนคนอ่าน:638

การแถลงข่าวงานโครงการหลวง 2563: สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มูลนิธิโครงการหลวงจัดแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2563 “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 05/12/2020 เวลา 13:34 น. จำนวนคนอ่าน:732

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 05/12/2020 เวลา 13:20 น. จำนวนคนอ่าน:661

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 16:16 น. จำนวนคนอ่าน:120