ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรม "การพัฒนาทักษะและมาตรฐานการชิมชา"

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตชา มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)​ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง "การพัฒนาทักษะและมาตรฐานการชิมชา" ณ โรงงานชา กาแฟโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 06:36 น. จำนวนคนอ่าน:43

คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการหลวง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 25/05/2018 เวลา 10:25 น. จำนวนคนอ่าน:180

สัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการตลาด ปี 2561

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการตลาด การนำเสนอผลการดำเนินงานฝ่ายตลาด ปี 2561 และนำเสนอแผนการดำเนินงานฝ่ายตลาดตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 

วันที่โพส : 25/05/2018 เวลา 10:17 น. จำนวนคนอ่าน:135

การประชุมโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง และเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561

วันที่โพส : 11/05/2018 เวลา 08:52 น. จำนวนคนอ่าน:217

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 371/89

วันที่ 28 เมษายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 02/05/2018 เวลา 16:15 น. จำนวนคนอ่าน:173

ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

วันที่ 23 เมษายน 2561  มูลนิธิโครงการหลวงจัดการประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 25/04/2018 เวลา 13:45 น. จำนวนคนอ่าน:158

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตเนคทารีน"

วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมไม้ผลเขตหนาว จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตเนคทารีน" ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 10/04/2018 เวลา 15:26 น. จำนวนคนอ่าน:126

การประชุมความก้าวหน้างานวิจัยดอกลิเซียนทัส

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง คณะทำงานวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และยุวเกษตร ได้นำดอกลิเซียนทัสจากงานวิจัยมาคัดเลือกทดแทนพันธุ์ที่มีการส่งเสริมแล้ว

วันที่โพส : 10/04/2018 เวลา 15:36 น. จำนวนคนอ่าน:122

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 3 เมษายน 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเห็ดมูลนิธิโครงการหลวง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่โครงการหลวงขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 10/04/2018 เวลา 15:56 น. จำนวนคนอ่าน:141

พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้แทนจากศูนยพัฒนาโครงการหลวง 10 แห่ง เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปี 2561 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่โพส : 10/04/2018 เวลา 16:07 น. จำนวนคนอ่าน:185