ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  จัดขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 15:59 น. จำนวนคนอ่าน:17

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 16:15 น. จำนวนคนอ่าน:6

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 16:16 น. จำนวนคนอ่าน:11

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง พื้นที่ในเขตบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:53 น. จำนวนคนอ่าน:79

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:25 น. จำนวนคนอ่าน:85

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:14 น. จำนวนคนอ่าน:82

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564 

วันที่โพส : 12/11/2020 เวลา 09:43 น. จำนวนคนอ่าน:100

การประชุมสัมมนา แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 26/10/2020 เวลา 17:17 น. จำนวนคนอ่าน:145

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันที่โพส : 14/10/2020 เวลา 09:24 น. จำนวนคนอ่าน:184

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 16:12 น. จำนวนคนอ่าน:368