ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่โพส : 11/02/2019 เวลา 15:50 น. จำนวนคนอ่าน:63

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกกัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 11/02/2019 เวลา 15:06 น. จำนวนคนอ่าน:72

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

วันที่โพส : 07/02/2019 เวลา 10:48 น. จำนวนคนอ่าน:69

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 376/94

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ราษฎรชนเผ่า ม้ง และกะเหรี่ยง  ณ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

วันที่โพส : 06/02/2019 เวลา 14:12 น. จำนวนคนอ่าน:78

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 มกราคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

วันที่โพส : 22/01/2019 เวลา 10:09 น. จำนวนคนอ่าน:130

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่โพส : 15/01/2019 เวลา 09:40 น. จำนวนคนอ่าน:149

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม 2562 

วันที่โพส : 10/01/2019 เวลา 13:05 น. จำนวนคนอ่าน:67

มูลนิธิโครงการหลวงทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

นที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 10/01/2019 เวลา 13:13 น. จำนวนคนอ่าน:97

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562 

วันที่โพส : 10/01/2019 เวลา 13:49 น. จำนวนคนอ่าน:123

พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2561   

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 25/12/2018 เวลา 09:17 น. จำนวนคนอ่าน:162