ข่าวและกิจกรรม

พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่โพส : 22/12/2020 เวลา 17:43 น. จำนวนคนอ่าน:566

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 09/12/2020 เวลา 13:29 น. จำนวนคนอ่าน:494

การแถลงข่าวงานโครงการหลวง 2563: สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มูลนิธิโครงการหลวงจัดแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2563 “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 05/12/2020 เวลา 13:34 น. จำนวนคนอ่าน:590

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 05/12/2020 เวลา 13:20 น. จำนวนคนอ่าน:516

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 16:15 น. จำนวนคนอ่าน:50

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  จัดขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 15:59 น. จำนวนคนอ่าน:54

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 16:16 น. จำนวนคนอ่าน:58

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:25 น. จำนวนคนอ่าน:127

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง พื้นที่ในเขตบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:53 น. จำนวนคนอ่าน:120

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:14 น. จำนวนคนอ่าน:131