ข่าวและกิจกรรม

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 15:59 น. จำนวนคนอ่าน:7

คณาจารย์และนักศึกษาไต้หวันเข้าพบหัวหน้าฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาจากไต้หวัน ได้เข้าพบนายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง และเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้งานโครงการหลวง ทางด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง และกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 14:43 น. จำนวนคนอ่าน:9

คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 13:44 น. จำนวนคนอ่าน:10

องคมนตรีติดตามการประชุมโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมโครงการหลวง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 10:50 น. จำนวนคนอ่าน:10

องคมนตรี ประชุมตรวจเยี่ยมงานโครงการหลวง และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิกา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 องคมนตรี ประชุมตรวจเยี่ยมงานโครงการหลวง พร้อมลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิกา ระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง กับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

 

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 09:34 น. จำนวนคนอ่าน:10

แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 49”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 49” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

วันที่โพส : 19/07/2018 เวลา 16:29 น. จำนวนคนอ่าน:7

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 372/90

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และจีนยูนาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 15:01 น. จำนวนคนอ่าน:127

องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 14:18 น. จำนวนคนอ่าน:145

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิ และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 14:26 น. จำนวนคนอ่าน:151

องคมนตรีตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 14:49 น. จำนวนคนอ่าน:142