ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 09:27 น. จำนวนคนอ่าน:46

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่6/2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 09:13 น. จำนวนคนอ่าน:46

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 14:40 น. จำนวนคนอ่าน:61

องคมนตรีรับมอบหนังสือการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบหนังสือการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่โพส : 02/04/2021 เวลา 08:39 น. จำนวนคนอ่าน:84

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันที่โพส : 01/04/2021 เวลา 09:28 น. จำนวนคนอ่าน:69

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่โพส : 18/03/2021 เวลา 15:56 น. จำนวนคนอ่าน:157

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

วันที่ 12 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่โพส : 15/03/2021 เวลา 08:34 น. จำนวนคนอ่าน:136

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 12/03/2021 เวลา 11:24 น. จำนวนคนอ่าน:122

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 องคมนตรีประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม 2564  และได้รับมอบเงินและสิ่งของจากหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง รวม 3 หน่วยงาน ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 12/03/2021 เวลา 10:58 น. จำนวนคนอ่าน:146

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/03/2021 เวลา 08:08 น. จำนวนคนอ่าน:86