ข่าวและกิจกรรม

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีคณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีวิจัย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

วันที่โพส : 07/11/2019 เวลา 14:52 น. จำนวนคนอ่าน:81

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 2/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 07/11/2019 เวลา 14:24 น. จำนวนคนอ่าน:60

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

วันที่โพส : 17/10/2019 เวลา 16:19 น. จำนวนคนอ่าน:221

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย  ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่โพส : 17/10/2019 เวลา 16:07 น. จำนวนคนอ่าน:181

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 12/ 2562 

วันที่โพส : 12/09/2019 เวลา 10:33 น. จำนวนคนอ่าน:325

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 12/09/2019 เวลา 11:18 น. จำนวนคนอ่าน:398

การประชุม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

วันที่โพส : 29/08/2019 เวลา 10:23 น. จำนวนคนอ่าน:370

งานสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 19/08/2019 เวลา 15:54 น. จำนวนคนอ่าน:372

งานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 16/08/2019 เวลา 13:59 น. จำนวนคนอ่าน:185

พิธีเปิดงานโครงงานหลวง 50

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 50" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่โพส : 13/08/2019 เวลา 11:09 น. จำนวนคนอ่าน:217