ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 17/02/2020 เวลา 13:59 น. จำนวนคนอ่าน:16

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่.

วันที่โพส : 17/02/2020 เวลา 11:34 น. จำนวนคนอ่าน:13

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

วันที่โพส : 13/02/2020 เวลา 15:13 น. จำนวนคนอ่าน:59

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 5/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 13/02/2020 เวลา 14:07 น. จำนวนคนอ่าน:51

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 09:55 น. จำนวนคนอ่าน:192

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 9 มกราคม 2563 องคมนตรีได้เดินทางไปตรวจติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง บริเวณจุดก่อสร้างตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 10:13 น. จำนวนคนอ่าน:237

พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 10:29 น. จำนวนคนอ่าน:217

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีคณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีวิจัยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุม

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 16:21 น. จำนวนคนอ่าน:253

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ และ งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 25/12/2019 เวลา 11:33 น. จำนวนคนอ่าน:146

องคมนตรีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนในฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันการศึกษา จำนวน 5 แห่ง และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่โพส : 25/12/2019 เวลา 10:28 น. จำนวนคนอ่าน:138