ข่าวและกิจกรรม

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 11เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่โพส : 11/04/2019 เวลา 12:45 น. จำนวนคนอ่าน:82

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/ 2562

วันที่โพส : 11/04/2019 เวลา 12:33 น. จำนวนคนอ่าน:79

องคมนตรีประชุมติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 3 เมษายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปร่วมประชุมติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางรวมทั้งเป็นประธานการลงนามและรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

วันที่โพส : 04/04/2019 เวลา 12:53 น. จำนวนคนอ่าน:115

องคมนตรีประชุมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 15 มีนาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 15/03/2019 เวลา 15:52 น. จำนวนคนอ่าน:213

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2562 

วันที่โพส : 14/03/2019 เวลา 14:50 น. จำนวนคนอ่าน:161

คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 14/03/2019 เวลา 13:31 น. จำนวนคนอ่าน:149

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่โพส : 14/03/2019 เวลา 13:11 น. จำนวนคนอ่าน:126

มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับรางวัล จากงาน “The 2nd International Strawberry Brand Symposium” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ คณะทำงานไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd International Strawberry Brand Symposium”  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่โพส : 13/03/2019 เวลา 13:05 น. จำนวนคนอ่าน:49

องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 องคมนตรีจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

วันที่โพส : 25/02/2019 เวลา 15:46 น. จำนวนคนอ่าน:170

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่โพส : 11/02/2019 เวลา 15:50 น. จำนวนคนอ่าน:225