ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วันที่โพส : 08/07/2020 เวลา 15:30 น. จำนวนคนอ่าน:2

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงแม่หลอดและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามงานยังสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 15/06/2020 เวลา 08:58 น. จำนวนคนอ่าน:153

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 องคมนตรีเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถานีวิจัยดอยปุย

วันที่โพส : 12/06/2020 เวลา 10:37 น. จำนวนคนอ่าน:125

องคมนตรีประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 3 ไตรมาส

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 องคมนตรีเป็นประธานในการประชุมรับฟังรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวง ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง 

วันที่โพส : 12/06/2020 เวลา 10:20 น. จำนวนคนอ่าน:134

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 องคมนตรีเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จตามงวดงานที่ 2 และ 3

วันที่โพส : 12/06/2020 เวลา 10:11 น. จำนวนคนอ่าน:128

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 12/06/2020 เวลา 09:48 น. จำนวนคนอ่าน:33

โครงการหลวงรับมือปัญหาภัยแล้ง ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

การขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ จากการคาดการณ์ปัญหาภัยแล้งปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี โครงการหลวงจึงได้เร่งเตรียมการรองรับปัญหาที่ส่งผลต่อการผลิตพืชของเกษตรกรในความรับผิดชอบ

วันที่โพส : 19/05/2020 เวลา 11:52 น. จำนวนคนอ่าน:182

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศกรมป่าไม้ อนุมัติพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง

วันที่ 21 เมษายน 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศกรมป่าไม้ อนุมัติการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ทำเนียบองคมนตรี 

 

 

วันที่โพส : 22/04/2020 เวลา 14:30 น. จำนวนคนอ่าน:330

“โครงการหลวง” ร่วมต้านภัยโควิด สนับสนุนผลผลิต ดี-อร่อย แก่ผู้ได้รับผลกระทบ

“โครงการหลวง” ร่วมต้านภัยโควิด สนับสนุนผลผลิต ดี-อร่อย แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสวิด-19

วันที่โพส : 13/04/2020 เวลา 11:19 น. จำนวนคนอ่าน:484

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง 

วันที่โพส : 13/03/2020 เวลา 11:00 น. จำนวนคนอ่าน:443