ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 18/12/2018 เวลา 12:11 น. จำนวนคนอ่าน:9

เชิญเที่ยว.. งานโครงการหลวง ๒๕๖๑

ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากน้ำพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10 สร้างสุขแก่ปวงประชา ในงาน... "โครงการหลวง ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันที่โพส : 18/12/2018 เวลา 13:22 น. จำนวนคนอ่าน:342

งานแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่โพส : 18/12/2018 เวลา 13:13 น. จำนวนคนอ่าน:15

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่1/2561 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ

วันที่โพส : 23/11/2018 เวลา 09:18 น. จำนวนคนอ่าน:158

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

วันที่โพส : 09/11/2018 เวลา 08:48 น. จำนวนคนอ่าน:224

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 08/11/2018 เวลา 16:24 น. จำนวนคนอ่าน:195

โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางร่วมกับหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

วันที่โพส : 30/10/2018 เวลา 15:57 น. จำนวนคนอ่าน:160

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 374/92

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ ชุมชนบ้านสันดินแดง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

วันที่โพส : 25/10/2018 เวลา 14:49 น. จำนวนคนอ่าน:82

ดยุกแห่งกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เจ้าชาย ริชาร์ด ดยุกแห่งกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วย คณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์ผลิตผลมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่โพส : 25/10/2018 เวลา 15:04 น. จำนวนคนอ่าน:162

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2561

4-5 ตุลาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม่

วันที่โพส : 08/10/2018 เวลา 16:12 น. จำนวนคนอ่าน:147