ข่าวและกิจกรรม

โครงการหลวงเตรียมจัดการประชุมนานาชาติในวาระครบรอบ 50 ปี

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่โพส : 11/06/2019 เวลา 09:34 น. จำนวนคนอ่าน:53

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 378/96

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่าม้ง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 09/06/2019 เวลา 14:08 น. จำนวนคนอ่าน:9

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ทุ่งเริง และทุ่งเรา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ทุ่งเริง และทุ่งเรา

วันที่โพส : 08/06/2019 เวลา 10:33 น. จำนวนคนอ่าน:27

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 06/06/2019 เวลา 15:39 น. จำนวนคนอ่าน:78

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่โพส : 05/06/2019 เวลา 15:37 น. จำนวนคนอ่าน:22

องคมนตรีติดตามงานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกและแม่สาใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ 

วันที่โพส : 31/05/2019 เวลา 14:20 น. จำนวนคนอ่าน:44

องคมนตรีติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่โพส : 31/05/2019 เวลา 10:16 น. จำนวนคนอ่าน:34

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 377/95

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่าลาหู่ และคนเมือง  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 22/05/2019 เวลา 09:06 น. จำนวนคนอ่าน:47

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางเข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

วันที่โพส : 17/05/2019 เวลา 09:23 น. จำนวนคนอ่าน:50

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/ 2562

วันที่โพส : 16/05/2019 เวลา 13:44 น. จำนวนคนอ่าน:37