สำนักงานใหญ่โครงการหลวง เชียงใหม่ สำนักงานโครงการหลวง กรุงเทพฯ

สำนักงานโครงการหลวง

65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สำนักงานประสานงานโครงการหลวง

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 10900

 

 

สถานที่

       โทรศัพท์

     โทรสาร

E-mail

สำนักงานเชียงใหม่

0-5381-0765 - 8

0-5332-4000

pr@royalproject.org

สำนักงานโครงการหลวงกรุงเทพฯ

0-2942-8656 -9

0-2942-7030,0-2942-7040

 

ฝ่ายตลาดเชียงใหม่

0-5321-1613

0-5322-2671,0-5389-2631

 

ฝ่ายตลาดกรุงเทพฯ

0-2579-4747,0-2579-1175

0-2561-4286

 

อาคารผลิตผลโครงการหลวง

0-5311-4221 – 27

0-5311-4220

packing_house001@hotmail.com

โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

0-5311-4236 – 9

 

mg.rpfplant@hotmail.com

โรงหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

0-5311-4232 – 3

 

 

 

 

แผนกธุรการ

100, 107, 109

แผนกประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยว

102, 105, 104, 108

ฝ่ายพัฒนา

dev_rpf@hotmail.com

งานพัฒนาส่วนกลาง

125, 151

งานไม้ผลส่วนกลาง

344

งานไม้ดอกส่วนกลาง

303, 313

ศูนย์อารักขาพืช

342

หัตถกรรม

101, 172

ฝ่ายวิจัย

rpf_research@hotmail.com

ประสานงานทั่วไป

313

ฝ่ายการเงินและบัญชี

acc@royalprojectthailand.com

งานการเงิน รับ – จ่าย

117, 118

ฝ่ายตลาดเชียงใหม่

 

สั่งซื้อสินค้า

053-211-613

 

 

ร้านโครงการหลวง

 โทรศัพท์

สาขาถนนสุเทพ ต่อ 240-241

0-5321-1613, 0-5321-1656,0-5322-5315,0-5322-2427 ต่อ 17

สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่

0-5392-2127

สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย

0-5317-9920

สาขาเชียงใหม่ 89 พลาซ่า

0-5314-1855

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแอร์พอร์ต ชม.

0-5200-1500

สาขาตลาด อ.ต.ก.

0-2279-1551

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 0-2561-0197, 0-2942-5686-9  ต่อ 23

สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง  

0-2535-6112

สาขาดิโอลด์สยามพลาซ่า  

0-2225-0623

สาขาบองมาร์เช่   

0-2158-0673

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

0- 2958-5925

สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

0-2134-8888 ต่อ 6260

สาขาเชียงราย

053-179-920

 

สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

0-4292-1275