ดอกมีสีแดงอมส้ม ออกดอกในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พันธุ์ที่ใช้ได้มาจากประเทศนิวซีแลนด์