เป็นไม้ดอกประเภทหัว ดอกมีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว ขนาดใหญ่ บางชนิดมีกลิ่นหอมมาก มีหลายสี อายุการปักแจกันนานถึง 20 วัน ออกดอกในเดือนตุลาคม พันธุ์ที่ใช้ คือ พันธุ์ Riazan ได้มาจากประเทศญี่ปุ่น