ใบสีเขียว สามารถตัดใบได้ตลอดทั้งปี นำพันธุ์มาจากประเทศอิสราเอล