ผลพลับนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนอกจากใช้รับประทานผลสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลับแห้ง เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าวิตามิน A สูงมาก