แหล่งผลิตถั่วอะซูกิที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน สามารถปลูกในพื้นที่สูงของประเทศไทยได้ เมล็ดถั่วอะซูกินี้สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ เช่น ทำซุปหุงรวมกับข้าว และทำขนมต่างๆ แต่ที่นิยม ได้แก่ การนำเมล็ดถั่วอะซูกิมาทำเป็นแป้งถั่ว สำหรับทำไส้ขนม หรือปรุงแต่งเป็นอาหารคาวหวาน