ถั่วเป็นแหล่งที่ให้คุณค่าทางโปรตีนค่อนข้างสูง โดยทั่วไปนิยมนำถั่วแดงหลวงมาต้มน้ำตาล ทำเป็นของหวาน ต้มใส่ในรวมสลัด รับประทานเป็นผัก รวมกับอาหารฝรั่ง ต่าง ๆ เป็นต้น