เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีต้นกำเนิดในพื้นที่สูง ในแถบประเทศเม็กซิโก กัวเตมาลา ต้องการอากาศหนาวเย็น ในช่วงการเจริญเติบโต และจากการทดลองปลูกบนที่สูงของประเทศไทยสามารถเพาะปลูกได้ดี นิยมนำเมล็ดมาใช้ทำถั่วขาวในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง ซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกายสูง