ขอเชิญเที่ยว งาน “โครงการหลวง 2557 ”

ขอเชิญเที่ยว งาน “โครงการหลวง 2557 ” วันที่ 18-21 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.-20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 338/56

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า  ต.ผาช้างน้อย  อ.ปง  จ.พะเยา

งาน 45 ปี สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 จัดงาน "45 ปี สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของทางสถานี

คณะ UNODC เยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีเกษตรหหลวงอ่างขาง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง นำคณะผู้เชี่ยวชาญ จาก UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินด้านต่างๆ ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC