สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนกุหลาบห้วยผักไผ่

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 15.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนกุหลาบห้วยผักไผ่ อำเภอหางดง ที่ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 

งานสัมมนา ฝ่ายส่งเสริมพืชผักและสมุนไพรปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาและส่งเสริมพืชผักและสมุนไพรปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 352/70

วันที่ 9 มกราคม 2559 คณะทำงาน อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

คณะรองนายกฯกัมพูชา เยี่ยมชมการดำเนินงานที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

นที่ 22 ธันวาคม 2558 นายยึม ชาย ลี (H.E Yim Chhay Ly) รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และภริยา พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมการดำเนินงานของมูลนิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC