กิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม พื้นที่ดอยม่อนล่อง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิโครงการหลวง โดย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรมการปลูกป่าภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 334/52

มื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ  

อบรม “การทำงานร่วมกับชุมชนและการสร้างเครือข่ายชุมชน” ที่หมู่บ้านสามขา

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง “การทำงานร่วมกับชุมชนและการสร้างเครือข่ายชุมชน” ขึ้น ณ หมู่บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แถลงข่าว งานโครงการหลวง 45

วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "โครงการหลวง 45" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC