การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางร่วมกับหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

ดยุกแห่งกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เจ้าชาย ริชาร์ด ดยุกแห่งกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วย คณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์ผลิตผลมูลนิธิโครงการหลวง

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC