เชิญเที่ยว.. งานโครงการหลวง ๒๕๖๑

ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากน้ำพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10 สร้างสุขแก่ปวงประชา ในงาน... "โครงการหลวง ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

งานแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่1/2561 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC